Vildgås

När lunchen på vildgåsen tog längre tid än träningspasset vet man att man är i sann avlastningsfas.

A: Snatch 5xOTM 65kg med bollkast i tak

B: C&J 5xOTM 80kg med bollkast i tak

C: BS 80kg 2x3set med squat jumps efter varje set

About marcusherou