Så mycket bättre

Morgontåg, ogilla

Pass 1

Clean and Jerk Double Ladder
Kom till 2×120 sen 1×125 och följde upp med 2×130 Clean. Mycket nöjd.

Snatch Doubles Ladder – 2×82 som bäst, riktigt överdåligt. Dåligt fokus.

8cm EROM hspu 6-5-6st

Pass 2

High bar BS: 2×150 som bäst. Trött i benen.

2xamrap MU: 9-7st

12 sc + 12 ttb 57s, vila 3min
2×15 thrusters + 15 pu, vila 3min 47, 45s

3x30s rodd, vila 4min 30s.
182-184-191m

45s wall ball 23 reps. Lätt.

Allt kändes bättre än förra måndagen förutom böjen men tror den berodde på mina tunga cleans.

Man anpassar sig fort!

About marcusherou