Pers i Diane

Jajamän då kapade jag nästan en minut på Diane idag. 4:43min blev det.

Vi rundade av passet med:

  • Rackträning
  • Front Squat
  • Romanian deadlifts
  • Hang Power Clean
  • Power Clean
Tags: ,

About marcusherou