Några videos från de senaste dagarna

Fredag:

CF Games Open Event 1

Lördag:

Squat Clean 1RM 122,5kg

Squat Clean 1RM 125kg

Hang Squat Clean 3RM 110kg

Arnold Classic Light

About marcusherou