Mät effekten av din träning

Hittade ett mycket bra verktyg nyss där man kan få reda på i ungefärliga drag vilken effekt ens träning frambringar.

Sidan heter Catalyst Athletics

About marcusherou