MAP my ass

@ 90-95% aerobic effort

3 x [ 3 x [
30s row
30s vila
30s DU
30s vila
], vila 3min ]

Resultat:

166
48
165
6
169
50

171
56
168
16
170
40

173
58
168
52
169
31

Mina DU tar sig men ofta hjärnsläpp som när jag gjorde 6st ettor.

Rodden är jävligt bra nu. 1:27 i 30s typ effortless.

About marcusherou