Light-weight Baby!

Persade på 180 i marklyft idag!

3×90, 3×110, 1×140, 1×170 var uppvärmningen.

Max: 130

Peter: 125

Sedan testade vi lite Overhead-Squat, jag fick upp 50kg och Peter o Max fick upp 30kg.

Sist avslutade vi med några set av TGU där jag fick upp 32kg, Peter 20kg, Max 16kg.

About marcusherou