Lätt lördagschipper

Tester dag 3, sliten men ändå vid god vigör. Drack 8 koppar kaffe sen så var jag på gång igen.

Event 7

For time:

  • 30 KB Clean and Jerk 32kg/24kg (först 15 vänster sen 15 höger)
  • 40 CTB / COVP
  • 30 KB Lunges 32kg/24kg (håll den anyhow)
  • 40 HSPU inom 90x60cm ruta
  • 15/15 KB Snatch 32kg/24kg (först 15 vänster sen 15 höger)
  • 40 TTB
  • 30 KB Step-ups på 50cm låda 32kg/24kg

18:44min

Step-Ups värst tyckte jag. Drygt att hålla KBn.

Nu ser jag fram emot en ny härlig cykel!

About marcusherou