Långtråkigt

Är det bästa ordet för att beskriva känslan under den sämsta prestationen hittills under de öppna eventen.

9 varv + 10ttb nuf said

About marcusherou