Jag hatar Cindy

Jag, Eric, Ali och Sasha provade på CF Cindy idag.

Cindy:

As many rounds as possible in 20 min of:

  • 5 Pull-ups
  • 10 Push-ups
  • 15 Squats

Jag lyckades med 22, Eric 24, Ali 23 och Sasha 30! För att få ställa upp CF SM så bör man klara 20.

Jag med mina 90 pannor presterade ganska bra må jag säga, även om jag var sämst i det här gänget.

Tags: ,

About marcusherou