Granny fran är stygg

Arbetsveckan fick avslutas med en Fran.

Peter seglade in på 13:36 min (pers 9:50 min)

Max in på 20:27 min

Marcus: 5:22 min, 11 sek från pers men det var iaf under 6 min som var målet för dagen. Jag vilade på tok för mycket under passet = jag kan kapa säkert 20 sek om jag bara pressar mig lite mer. Fan vart är mitt pulsband…?

Peter runda 1

Peter runda 3 (hade begått Harakiri om möjlighet givits)

Tags: ,

About marcusherou