Cindy light

Frivändningar 5-3-1

  • Jag: 75×5, 85×3, 92.5×1(PR),95(F)
  • Peter: 55×5,65×3,75×1(PR)
  • Max: 55×5,65×3,75(F),70×1

Cindy 10min (en chinsstång):

  • Jag 13 varv
  • Max & Peter 11 varv

Utfallsteg 50m (2x20kg) + 50 situps

About marcusherou