Böjen går lättare och lättare

A: Back Squat 147,5kgx3x8set

Ganska lätt

Set 6

B: Snatch 3×40-40-2×60-2×70-3×80-80-80, 2×85-85

Flera fails usch ogillas. Fick i alla fall avsluta ok.

C: Clean and Jerk 1×40-70-90-2×100-100-105-105(1clean +2 jerk)

D: Snatch High Pull 80kg x 3x2set

Rätt stekt här.

E: AMRAP Strikta HSPU, 15 reps. Känns bra, tror det är PR i modern tid.

About marcusherou