Axelnedbrytning

Träning med Magnus, Jonas, Malin & Malin i hallen => Good times!

A: Snatch – 3×40-3×40-3×65-3×75-1×80-3×87,5-3×80-3×80

Lätt och trevligt!

B: Split Jerk – 3×60-3×80-3×100-3×115-3×105-3x-105

C: Push Press – 5×60-3×80-1×90-5×105-5×95-5×95

D: Snatch Press – 5×30-5×40-14×50

About marcusherou