Archive for February 11th, 2014

  • Status: Mår kasst idag, sleep cycle säger också “75% sleep quality” och det stämmer rätt bra med min uppfattning. För lite och för dåligt. A: Pause FS + Pause BS 60-70-80-90-100-110-120-130-140-145kg Upp till 110kg gjorde jag en del hoppkomplexer fram/bak     Kändes astung så skippade 150 B: Push Jerk 2 varv (10min) EMOM av 5 x 50kg, 4 x 60, 3 x 70, 2 x 80, 1 x 90 C: Press BN 55kg x 5 x 4set, 55kg x 9 Klar! Mat och återhämtning inför ett grispass imorrn igen

    Sliten men böjer på

    Status: Mår kasst idag, sleep cycle säger också “75% sleep quality” och det stämmer rätt bra med min uppfattning. För lite och för dåligt. A: Pause FS + Pause BS 60-70-80-90-100-110-120-130-140-145kg Upp till 110kg gjorde jag en del hoppkomplexer fram/bak     Kändes astung så skippade 150 B: Push Jerk 2 varv (10min) EMOM av 5 x 50kg, 4 x 60, 3 x 70, 2 x 80, 1 x 90 C: Press BN 55kg x 5 x 4set, 55kg x 9 Klar! Mat och återhämtning inför ett grispass imorrn igen

    Continue Reading...