Archive for April 1st, 2013

  • Jag gissar på OHS + CTB eller Squat Cleans + HSPU. Därför: 30min rörlighet främst i axelled men också höften. A1: Snatch + OHS 20-60kg A2: Squat Clean + 3st Jerk 20-60kg Sedan 10-8-6 av: OHS 60kg CTB 1:58 UB, butterfly satt riktigt bra på 10 och 8 varvet men lite krystat på 6 varvet. OHS lätt som en plätt. Ökad rörlighet är nyckeln. Vila 10min varav 7min cykel 10-8-6 Squat Clean 60kg HSPU 2:33 Klarade inte SC helt UB, delade sista varvet. Jobbigt att kippa med syra i lår. Gå/jogga i 15min, 2km blev det.

    Vad blir 13.5?

    Jag gissar på OHS + CTB eller Squat Cleans + HSPU. Därför: 30min rörlighet främst i axelled men också höften. A1: Snatch + OHS 20-60kg A2: Squat Clean + 3st Jerk 20-60kg Sedan 10-8-6 av: OHS 60kg CTB 1:58 UB, butterfly satt riktigt bra på 10 och 8 varvet men lite krystat på 6 varvet. OHS lätt som en plätt. Ökad rörlighet är nyckeln. Vila 10min varav 7min cykel 10-8-6 Squat Clean 60kg HSPU 2:33 Klarade inte SC helt UB, delade sista varvet. Jobbigt att kippa med syra i lår. Gå/jogga i 15min, 2km blev det.

    Continue Reading...