Archive for December 13th, 2012

  • Sjukdomskänningar. Vägrar. Pass 1 A: Barbell Complex 10 x OTM 96kg B1: Press 3×70-80-5×70-70 B2: Weighted Strict CTB: 3×12-24-28 supinerat, 3×16-12 pronerat Pass 2 C: Hang Power Snatch 3×50-70-80-1×90-95F-1×85 sen en rep på 80kg var 30:e sek x 6 set. D: amrap 6min 9 DL 100kg 6 hspu 3 mu 5v+ 4dl, gick lätt Vila 10 min varav 5min cykel E: amrap 8min 6 bj over 60cm 9 ttb 12 wb 9kg 5v + 5 ttb, skitsegt! Vila 10 min varav 4min cykel F: amrap 10 min 7 ctb vartannat varv pronerat/supinerat 14 pushups 21 air squats 8v + 5 […]

    Von drygh

    Sjukdomskänningar. Vägrar. Pass 1 A: Barbell Complex 10 x OTM 96kg B1: Press 3×70-80-5×70-70 B2: Weighted Strict CTB: 3×12-24-28 supinerat, 3×16-12 pronerat Pass 2 C: Hang Power Snatch 3×50-70-80-1×90-95F-1×85 sen en rep på 80kg var 30:e sek x 6 set. D: amrap 6min 9 DL 100kg 6 hspu 3 mu 5v+ 4dl, gick lätt Vila 10 min varav 5min cykel E: amrap 8min 6 bj over 60cm 9 ttb 12 wb 9kg 5v + 5 ttb, skitsegt! Vila 10 min varav 4min cykel F: amrap 10 min 7 ctb vartannat varv pronerat/supinerat 14 pushups 21 air squats 8v + 5 […]

    Continue Reading...