Archive for November 20th, 2012

  • Jag har alltid upplevt att jag har bra pannben. Tills nyligen.  Jag har omvärderat denna tro. Jag har inte kraftigt pannben däremot en enorm hämndlystnad. Ilska är en av mina starkaste drivkrafter och ffa ilskan mot mig själv när jag inte lever upp till mina högt ställda krav. Ilska i kombination med passion, glädje och kärlek är det som definierar mig. Man kan säga att min hjärna lever i ett “love-hate-relationship” Dagens pass. A: OHS heavy single – 60-70-80-90-100-110-120F-120kg-125F – För stort hopp från 110 till 120, andra gången så var det lätt. På 125 så tappade jag banan tidigt. […]

    Starkt sinne

    Jag har alltid upplevt att jag har bra pannben. Tills nyligen.  Jag har omvärderat denna tro. Jag har inte kraftigt pannben däremot en enorm hämndlystnad. Ilska är en av mina starkaste drivkrafter och ffa ilskan mot mig själv när jag inte lever upp till mina högt ställda krav. Ilska i kombination med passion, glädje och kärlek är det som definierar mig. Man kan säga att min hjärna lever i ett “love-hate-relationship” Dagens pass. A: OHS heavy single – 60-70-80-90-100-110-120F-120kg-125F – För stort hopp från 110 till 120, andra gången så var det lätt. På 125 så tappade jag banan tidigt. […]

    Continue Reading...