Archive for January 2nd, 2012

  • Träning med Magnus, Jonas, Malin & Malin i hallen => Good times! A: Snatch – 3×40-3×40-3×65-3×75-1×80-3×87,5-3×80-3×80 Lätt och trevligt! B: Split Jerk – 3×60-3×80-3×100-3×115-3×105-3x-105 C: Push Press – 5×60-3×80-1×90-5×105-5×95-5×95 D: Snatch Press – 5×30-5×40-14×50

    Axelnedbrytning

    Träning med Magnus, Jonas, Malin & Malin i hallen => Good times! A: Snatch – 3×40-3×40-3×65-3×75-1×80-3×87,5-3×80-3×80 Lätt och trevligt! B: Split Jerk – 3×60-3×80-3×100-3×115-3×105-3x-105 C: Push Press – 5×60-3×80-1×90-5×105-5×95-5×95 D: Snatch Press – 5×30-5×40-14×50

    Continue Reading...