Archive for December 27th, 2010

  • Efter tre dar hos svärisarna och massivt med mat så börjar jag få brist på endorfin, serotonin och annat. Därför pulsade jag igår söndag ut i Svantes lada och hämtade en stock på ca 3m som uppskattningsvis vägde 50-60kg. Fick dock inte upp den på raka armar så jag vet inte egentligen. Startade en klocka mest på skoj och välte den 100ggr varav ca 30 st helt “offroad”. Ca 10:30min tog det och ryggen var rätt mör. Sedan så körde jag 50st 15meters Bear Crawl uppför en oskottad uppkörsbro och gick ned. Avslutningsvis 10x20m intervaller i djup snö. Idag så […]

    Desperat

    Efter tre dar hos svärisarna och massivt med mat så börjar jag få brist på endorfin, serotonin och annat. Därför pulsade jag igår söndag ut i Svantes lada och hämtade en stock på ca 3m som uppskattningsvis vägde 50-60kg. Fick dock inte upp den på raka armar så jag vet inte egentligen. Startade en klocka mest på skoj och välte den 100ggr varav ca 30 st helt “offroad”. Ca 10:30min tog det och ryggen var rätt mör. Sedan så körde jag 50st 15meters Bear Crawl uppför en oskottad uppkörsbro och gick ned. Avslutningsvis 10x20m intervaller i djup snö. Idag så […]

    Continue Reading...